Gallery

Dzikir-Penenang Hati Saat Menghadapi Masalah Berat dan Memohon Jalan Keluarnya

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad wa aali Muhammad

Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad

Yaa man tuhillu bihi ‘uqadul-makaarih

Wahai Yang menyelesaikan setiap masalah

Wa yaa man yuftsa’u bihi haddusy-syadaa’id

Wahai Yang mengakhiri segala bencana

Wa yaa man yultamasu minhul-makhraju ilaa rauhil-faraj

Wahai Yang diharapkan memberi jalan keluar dan kelapangan

Dzallat liqudratikash-shi’aab

Segala kesulitan menjadi mudah dengan kuasa-Mu

Wa tasabbabat biluthfikal-asbaab

Semua jalan mencapai tujuan diraih karena kelembutan-Mu

Wa jaraa biqudraikal-qadhaa

Ketentuan-Mu berlaku sesuai dengan kehendak-Mu

Wa madhat ‘alaa iraadatikal-asyya’

Segala sesuatu berlangsung sesuai dengan kemauan-Mu

Fahiya bimasyiyyatika duuna qaulika mu’tamiratun

Dengan kehendak-Mu, segala sesuatu menuruti perintah-Mu (walau) tanpa didahului firman-Mu

Wa bi’iraadatika duuna nahyika munzajiratun

Dengan kekuasaan-Mu, segala sesuatu menghindar dari ancaman-Mu (walau) tanpa larangan-Mu

Antal-mad’uwwu lilmuhimmaat

Engkaulah Yang diharapkan dalam menyelesaikan segala persoalan

Wa antal-mafza’u fil-mulimmaat

Engkaulah tempat berlindung dalam menghadapi kemalangan

Laa yandafi’u minhaa illaa maa dafa’ta

Tiada yang dapat tertolak darinya kecuali yang Engkau tolak

Wa laa yankasyifu minhaa illaa maa kasyafta

Tiada yang dapat terselesaikan darinya kecuali yang Engkau selesaikan

Wa qad nazala bii yaa Rabbi maa qad taka”adanii tsiqluh

Sungguh aku telah tertimpa kesusahan yang bebannya sangat berat

Wa alamma bii maa qad bahazhanii hamluh

Yang berat bebannya hingga tidak mampu aku memikulnya

Wa biqudratika auradtahu ‘alayya

Engkau kirimkan (beban tersebut) kepadaku dengan kuasa-Mu

Wa bisulthaanika wajjahtahu ilayya

Engkau hadapkan kepadaku (beban itu) dengan kekuasaan-Mu

Falaa mushdira limaa auradta

Tak satupun dapat mencegah apa yang telah Engkau kirimkan

Wa laa shaarifa limaa wajjahta

Tak satupun yang dapat menghindar apa yang telah Engkau putuskan

Wa laa faatiha lim aghlqta

Tak satupun yang mampu membuka apa yang telah Engkau tutup

Wa laa mughliqa limaa fatahta

Tak satupun yang dapat menutup apa yang telah Engkau buka

Wa laa muyassira limaa ‘assarta

Tak satupun yang mampu mempermudah apa yang telah Engkau persulit

Wa laa naashira liman khadzalta

Tak satupun yang mampu menolong (orang-orang) yang telah Engkau hinakan

Fashalli ‘alaa Muhammadin wa aalih

Limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya

Waftah lii yaa Rabbi baabal-faraji bithaulik(a)

Bukakanlah untukku gerbang kemudahan dengan karunia-Mu, ya Rabb

Waksir ‘annii sulthaanal-hammi bihaulik(a)

Runtuhkanlah besarnya kesusahanku dengan daya upaya-Mu

Wa anilhii husnan-nazhari fiimaa syakautu

Berikahlah kepadaku keindahan dalam memandang apa yang kuadukan kepada-Mu

Wa adziqnii halaawatash-shun’i fiimaa sa’altu

Karuniakanlah kepadaku kenikmatan dalam memperoleh apa yang kuminta dari-Mu

Wa hablii min ladunka rahmatan wa farajan hanii’an

Berilah aku dari sisi-Mu kasih sayang dan jalan keluar yang indah

Waj’al lii min ‘indika makhrajan wahiyyan

Berikanlah padaku jalan keluar yang cepat dari sisi-Mu

Wa laa tasyghalnii bil-ihtinaani ‘an ta’aahudi furuudhik(a)

Janganlah Engkau melalaikan aku dari melaksanakan kewajiban-Mu

Wasti’maali sunnatika(a)

Dan melaksanakan sunah-Mu

Faqad dhiqtu limaa nazala bii yaa Rabbi dzar’an

Wahai Tuhanku, apa yang telah menimpaku, membuatku semakin tak berdaya

Wamtala’tu bihamli ma hadatsa ‘alayya hamman

Karena apa yang terjadi, diriku dpenuhi dengan kecemasan

Wa antal-qaadiru ‘alaa kasyfi maa muniitu bih(i)

Hanya Engkaulah yang kuasa menghilangkan apa yang menimpa diriku ini

Wa daf’i maa waqa’tu fiih

Dan mencegah apa yang jatuh kepadaku

Faf’al bii dzaalik(a)

Lakukanlah sesuatu kepadaku

Wa in lam astaujibhu minka

Walaupun aku tidak layak menerimanya dari sisi-Mu

Yaa dzal-‘arsyil-‘azhiim(i)

Wahai Pemilik arasy yang agung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s